Domů » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat
NeoFleú s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, IČO 09488235 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Zabezpečení Vašich osobních dat
NeoFlex s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování.

Právo na informace
Vaším právem je požádat NeoFlex s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů.

Hodnocení článku
Kliknutím ohodnoťte tento článek!
Děkujeme